Activitat de recerca

Entre els aspectes translacionals de la recerca del grup destaquem els següents: (1) Millora de la predicció dels resultats dels tractaments cognitivo-conductuals per als trastorns d'ansietat. Una millor predicció facilitaria l'adequació dels tractaments a les característiques psicofisiològiques de cada pacient. (2) Desenvolupament de tractaments que es puguin administrar mitjançant Internet per als trastorns d'ansietat. Això podria evitar desplaçaments innecessaris i optimitzar l'atenció psicològica en termes de cost i eficàcia. (3) Millora del coneixement sobre les alteracions en el procesament somatosensorial, emocional i cognitiu dels pacients amb dolor crònic. (4) Desenvolupament de tècniques d'intervenció dirigides al canvi d'alguns dels anteriors paràmetres de l'activitat cerebral dels pacients amb dolor crònic. (5) Optimització de les estratègies d'avaluació dels tractaments específics del dolor crònic (per exemple, neurofeedback).