Ubicació i contacte

Neurodinàmica i Psicologia Clínica
Universitat de les Illes Balears
Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut
Serveis Cientificotècnics i Instituts Universitaris
Cra. Valldemossa, km 7.5
07122 Palma (Mallorca)

 

Dades de contacte:

Adreça professional:
Universitat de les Illes Balears
07122, Palma

Telèfon: 971 259517