Tècniques o instrumental

  • BIOPAC MP150. Es tracta d'un equipament per a l'enregistrament de l'activitat neurofisiològica. Actualment podem mesurar l'activitat cardíaca i la cerebral.
  • EEG. Análisis de frecuencias y potenciales evocados somatosensoriales, visuales y auditivos. Potenciales cognitivos.
  • fMRI. Resonancia magnética funcional.