Participació en congressos

 • Aguayo Siquier, B.; Morillas Romero, A.; Llabrés Bordoy, J.; Balle Cabot, M.; Gelabert Mir, J.M.. , "Reconstrucción y estudio del espacio emocional a partir de series temporales de respuestas autoinformadas.". "IX Congreso Nacional de Psicología Clínica.", San Sebastián, Espanya, 2011. Presentació comunicació.
 • Balle Cabot, M.; Gelabert Mir, J.M.; Aguayo Siquier, B.; Morillas Romero, A.; Molina Almendros, I.. , "Variabilidad de la tasa cardíaca, tono vagal y regulación emocional". "IX Congreso Nacional de Psicología Clínica.", San Sebastián, Espanya, 2011. Presentació comunicació.
 • Balle, M.; Tortella-Feliu, M.; García-Banda, G.. , "Relationships between self-reported BIS sensitivity and salivary cortisol in adolescents.". "6th International Conference on Child and Adolescent Psychopathology (Department of Psychology. University of Roehampton, 11-12 de juliol de 2011)", Londres, Regne Unit, 2011. Pòster.
 • Bornas, X.. , "Regulación emocional: correlatos psicofisiológicos". "IX Congreso nacional de psicología clínica", Donostia- San Sebastián, Espanya, 2011. Presidència de sessió.
 • Cifre, I.; Muñoz, M.A.; Gonzalez-Roldan, M.A.; Rosselló, F.; Sitges, C.; Montoya, P.. , "Alterations on activation when processing dynamic pain faces.". "II International Symposium for the Study of Chronic Pain and Fibromyalgia", Palma de Mallorca, Espanya, 2011. Pòster.
 • Femenia J.A.; Gea J.; Cifre I.; Sánchez-Nàcher N.; Martínez-Jauand M.; Montoya P.. , "Influence of sex hormones levels when processing pain in fibromyalgia patients and healthy women". "II International symposium for the study of chronic pain and fibromyalgia", Palma de Mallorca, Espanya, 2011. Pòster.
 • Femenia, J.A.; Gea J.; Cifre I.; Sánchez-Nàcher N.; Martínez-Jauand M.; Montoya P.. , "Influence of sex hormones levels when processing pain in fibromyalgia patients and healthy women". "15th Symposium of Biology Students in Europe (SymBioSE)", Basel, Suïssa, 2011. Pòster.
 • Frascarelli, M.; Costa, I.; Rosselló, F.; Mantecón, A.; Montoya, P.. , "Differential effects on pain, fatigue and positive affect ratings elicited by physucal and emotional therapeutic interventions in fibromyalgia.". "II International Symposium for the Study of Chronic Pain and Fibromyalgia", Palma de Mallorca, Espanya, 2011. Pòster.
 • Gonzalez-Roldan, A.M.; Muñoz, M.A.; Femenia, J.; Cifre, I.; Martinez-Jauand, M.; Rosselló, F.; Sanchez-Nacher, N.; Sitges, C.; Montoya, P.. , "Central and peripheral responses to emotional faces in chronic pain patients.". "II International Symposium for the Study of Chronic Pain and Fibromyalgia.", Palma de Mallorca, Espanya, 2011. Pòster.
 • Gonzalez-Roldan, A.; Muñoz, M.A.; Cifre, I.; Sitges, C.; Montoya, P.. , "Brain responses to emotional faces in chronic pain patients". "II International Symposium for the Study of Chronic Pain and Fibromyalgia.", Palma de Mallorca, Espanya, 2011. Presentació comunicació.
 • Llabrés Bordoy, J.; Balle Cabot, M.; Gelabert Mir, J.M.; Aguayo Siquier, B.; Morillas Romero, A.. , "Asimetría de la actividad electroencefalográfica en áreas parietales y control intencional.". "IX Congreso Nacional de Psicología Clínica.", Donostia, Espanya, 2011. Presentació comunicació.
 • Llabrés Bordoy, J.; Balle Cabot, M.; Gelabert Mir, J.M.; Aguayo Siquier, B.; Morillas Romero, A.. , "Asimetría cerebral frontal y estilos de regulación emocional". "IX Congreso Nacional de Psicología Clínica.", San Sebastián, Espanya, 2011. Presentació comunicació.
 • Mantecón, A.; Muñoz, M.A.; Rosselló, F.; Frascarelli, M.; Montoya, P.. , "Information processing of pain in fibromyalgia". "II International Symposium for the Study of Chronic Pain and Fibromyalgia.", Palma de Mallorca, Espanya, 2011. Pòster.
 • Maria Balle Cabot. , "Taula de presentació de novetats editorials i tesis doctorals en l'àmbit de psicologia clínica i de la salut.". "VI Congrés de la Societat Catalano Balear de Psicologia", Palma de Mallorca, Espanya, 2011. Taula rodona.
 • Maria Balle Cabot. , "TDAH versus ansiedad: semejanzas, diferencias y pautas de intervención.". "IV Semana Europea de sensibilización del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad", Palma de Mallorca, Espanya, 2011. Conferència convidada.
 • Martínez-Jauand, M.; Femenia, J.A.; Sitges, C.; Cifre, I.; Frascarelli, M.; González, S.L; Montoya, P.. , "Abnormalities during menopausal transition influences pain sensitivity in fibromyalgia patients". "II International Symposium for the Study of Fibromyalgia and Chronic Pain", Palma de Mallorca, Espanya, 2011. Pòster.
 • Martínez-Jauand, M.; Gea, G.; Costa, I.; Sánchez-Nàcher, N.; Sitges, C.; Picornell, A.M.; Montoya, P.. , "Increased Pain Responsiveness to cold stimuli is related to A118G polymorphism of the human mu-opioid receptor gene (OPRM1)". "II International Symposium for the Study of Fibromyalgia and Chronic Pain", Palma de Mallorca, Espanya, 2011. Pòster.
 • Martínez-Jauand, M.; González-Roldán, A.; Buades, J.M.; Picornell, A.; Sitges, C.; Muñoz, M.A.; Cifre, I.; Ramon, M.; Montoya, P.. , "Differences in quantitative sensory testing and prevalence of a pain-related polymophism in fibromyalgia". "II International Symposium for the Study of Fibromyalgia and Chronic Pain", Palma de Mallorca, Espanya, 2011. Dades de publicació: llibre d'actes pàg. 18. Ponència.
 • Morillas, A.; Bornas, X.; Aguayo, B.; Fiol-Veny, A.; Balle, M.; Gelabert, J.M.; Llabrés, J.; Tortella, M.. , "Asimetria cortical frontal i reactivitat del BIS". "XXVI Reunió Anual de la Societat Catalana de Recerca i Teràpia del Comportament", Sabadell, Espanya, 2011. Pòster.
 • Muñoz, M.A.; Tagliazucchi, E.; Balenzuela, P.; Fraiman, D.; Hess, L.; Chialvo, D.R.; Montoya, P.. , "Brain functional connectivity in fibromyalgia: a r-beta single-subject analysis". "VII Reunión de la red temática de neurociencia cognitiva", Espanya, 2011. Pòster.
 • Riquelme, I.. , "Fisioterapia en neurología y pediatría". "Jornada sobre el grado en Fisioterapia en la Universitat de les Illes Balears", Espanya, 2011. Taula rodona.
 • Rosselló, F.; Muñóz, M.A.; Femenia, J.; da Silva Costa, I.; Frascarelli, M.; Mantecón, A.; Sánchez-Nácher, N.; González-Roldán, A.M.; Martínez-Jauand, M.; Montoya, P.. , "Fibromyalgia and affective modulation of pain thresholds by using virtual enviroments.". "II International Symposium for the Study of Chronic Pain and Fibromyalgia.", Palma de Mallorca, Espanya, 2011. Pòster.
 • Sánchez-Nàcher, N.; Gea, J.; Cabeza, L.; Femenia, J.A.; daSilva-Costa, I.; Rosselló, F.; Sitges, C.; Montoya, P.. , "Exploring an experimental task for testing neurophysiological mechanisms involved in placebo analgesia". "II International symposium for the study of chronic pain and fibromyalgia", Palma de Mallorca, Espanya, 2011. Pòster.
 • Silva-Costa, I.; Riquelme, I.. , "Taller Innovaciones en evaluación y rehabilitación en el dolor crónico.". "II International Symposium for the Study of Chronic Pain and Fibromyalgia", Espanya, 2011. Ponència.
 • Sitges, C.; Chassy P.; Femenia, J.A.; González-Roldán, A.M.; Martínez-Jauand, M.; Pérez-Pareja F.J.; Rosselló, F.; Sánchez-Nácher, N.; Walteros C.A.; Zamorano, A.; Silva-Costa, I.. . "II International symposium for the study of chronic pain and fibromyalgia", Palma de Mallorca, Espanya, 2011. Membre del comitè organitzador.
 • Tortella-Feliu, M.. , "Els factors temperamentals i de risc individual en l'anàlisi de les respostes d'estrès i patologies associades". "VI Congrés de la Societat Catalanobalear de Psicologia (Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears, 6-7 de maig de 2011)", Espanya, 2011. Conferència convidada.
 • Tortella-Feliu, M.; Balle, M.; Morillas, A.; Aguayo, B.; Llull, M.; Gelabert, J.M.; Llabrés, J. i Bornas, X.. , "L'Afectivitat negativa i el control intencional en la determinació de les estratègies negatives de regulació emocional cognitiva". "XXVI Reunió Anual de la Societat Catalana de Recerca i Teràpia del Comportament, SCRITC", Sabadell, Espanya, 2011. Pòster.