Altres publicacions

  • Llabrés, J. & Tortella-Feliu, M.. , "Pràctiques de Teràpia de Conducta: Pànic i agorafòbia (vídeo)". Espanya, 2004. Publicacions multimèdia.
  • Montoya, P.. , "El síndrome de la fibromialgia desde una perspectiva biopsicosocial", Lázaro Ferreruela, M., & Torres Piñar, I. (Coordinadores). La salut mental i la dona. Espanya, 2004. Capítol de llibre.
  • Servera, M. & Llabrés, J.. , "CSAT. Tarea de atención sostenida en la infancia". Espanya, 2004. Llibre.
  • Tortella-Feliu, M.& Llabrés, J.. , "Pràctiques de Teràpia de Conducta: Fòbies específiques(vídeo)". Espanya, 2004. Publicacions multimèdia.
  • Tortella-Feliu, M., Llabrés, J. & Bornas, X.. , "Pràctiques de Teràpia de Conducta: Test d'evitació conductual (vídeo)". Espanya, 2004. Publicacions multimèdia.