Altres publicacions

  • González Roldán, A.M.; Montoya Jiménez, P.. , "La percepción del dolor en la esclerosis múltiple", Anem tots, Revista de la Fundació Embat d'Esclerosi Multiple. Espanya, 2010. Article en premsa.
  • Riquelme, I.; Velasco, O.. , "Physiotherapy students' perceptions of competences obtained through PBL methodology.", Projectes d'innovació i millora de la qualitat docent a las UIB. Espanya, 2010. Capítol de llibre.
  • Rosselló, F; Frascarelli, M; Mantecón, A; Montoya, P.. , "Dolor crònic i envelliment", Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2010. Espanya, 2010. Capítol de llibre.
  • Rosselló, F.; Frascarelli, M.; Mantecón, A.; Montoya, P.. , "Dolor crónico y envejecimiento", Anuari d'envelliment 2010. Espanya, 2010. Capítol de llibre.
  • Salinas, I.; Aguiló, A.; Fontirroig, D.; Martínez, P.; Moreno, C.; Riquelme, I.; Rubio, L.; Velasco, O.. , "Creación de casos clínicos de Fisioterapia", Proyectos de innovación y mejora de la calidad docente en la Universidad.. Espanya, 2010. Capítol de llibre.
  • Velasco, O.; Riquelme, I.. , "Creación de una guía de tutorías de carrera para el profesorado de Fisioterapia.", Projectes d'innovació i millora de la qualitat docent a las UIB. Espanya, 2010. Capítol de llibre.