Altres publicacions

  • Fernández-de-la-Cruz, L.; Fullana, M.A.; Llabrés, J.. , "CDSCRITC'08: Actualitzacions de la Societat Catalana de Recerca i Teràpia del Comportament". Espanya, 2009. Editor.
  • Miguel Ángel Muñoz, Marlen Figueroa, Eduardo García, Martina Carmelo, Mercedes Martínez, Ana Rodríguez, Rocío Sanjuan & Sonia Rodríguez.. , "The Impact of Impulsivity on Adolescent Performance in an Emotional Go/no Go Task;pp. 181-193", En F. Columbus (Ed.), Impulsivity: Causes, Control and > Disorders. New York: Novascience.. Estats Units d'Amèrica, 2009. Capítol de llibre.
  • Tortella-Feliu, M.. , "Fòbies específiques", En L. Fernández-de-la-Cruz, M.A. Fullana, & J. Llabrés. CD-SCRITC'08. Actualitzacions de la Societat Catalana de Recerca i Teràpia del Comportament.. Espanya, 2009. Capítol de llibre.