Altres publicacions

  • Bornas, X.. , "Psicopatologia i caos", 2ª edició actualitzada i ampliada. Espanya, 2016. Llibre.
  • De la Torre-Luque, A.; Morillas-Romero, A.; Bornas, X.. , "El trastorn de pànic", Psicopatologia i caos (2ª edició actualitzada i ampliada). Espanya, 2016. Capítol de llibre.
  • Fiol-Veny, A.; Bornas, X.. , "Depressió i trastorns bipolars", Psicopatologia i caos. 2ª edició actualitzada i ampliada. Espanya, 2016. Capítol de llibre.
  • Morillas-Romero, A.; de la Torre-Luque, A.. , "El trastorn obsessivocompulsiu", Psicopatologia i caos (2ª edició actualitzada i ampliada). Espanya, 2016. Capítol de llibre.