Altres publicacions

  • Birbaumer, N.; Murguialday, A.R.; Weber, C. & Montoya, P.. , "Neurofeedback and Brain-Computer-Interface (BCI): clinical applications", In: L. Rossini (Ed.), Brain-Machine-Interfaces for Space Application.. Països Baixos, 2008. Capítol de llibre en premsa.
  • Bornas, X.; Bu?hler, K-M.; Lliteras, A.; Sabater, M.; Sa?ez, A.M.; Tur, S.. , "La perspectiva no lineal en la recerca i tera?pia del comportament: el cas de la depressio?.", CDSCRITC2007. Actualitzacions de la Societat Catalana de Recerca i Tera?pia del Comportament.. Espanya, 2008. Publicacions multimèdia.
  • Montoya, P.; Sitges, C.. , "Aspectos prácticos de la intervención en pacientes con dolor desde una perspectiva psicobiológica", Agulera, L. y Azkue, J. J. (Eds.) (2008). Adquisiciones recientes en el tratamiento del dolor.. Espanya, 2008. Capítol de llibre.
  • Tortella-Feliu, M.. , "Fòbies específiques (capítol 4.2)", En L. Fernàndez-de-la-Cruz, M.A. Fullana, & Andión, O. CD-SCRITC'07. Actualitzacions de la Societat Catalana de Recerca i Teràpia del Comportament.. Espanya, 2008. Capítol de llibre.