Altres publicacions

  • Balle Cabot, M.; Gelabert Mir, J.M.. , "Actualitzacions SCRiTC 2010‎, Trastorns d'Ansietat‎: Fòbia Social". Espanya, 2011. Review.
  • Tortella-Feliu, M.. , "Fòbies específiques", En L. Fernández-de-la-Cruz; J. Llabrés. CD-SCRITC'10. Actualitzacions de la Societat Catalana de Recerca i Teràpia del Comportament.. Espanya, 2011. Capítol de llibre.
  • Tortella-Feliu, M.. , "Trastorns d'ansietat: aspectes transdiagnòstics", En L. Fernández-de-la-Cruz; J. Llabrés. CD-SCRITC'10. Actualitzacions de la Societat Catalana de Recerca i Teràpia del Comportament.. Espanya, 2011. Capítol de llibre.